LB Plast recyklacia plastov logo

ZBER STARÝCH PLASTOVÝCH OKIEN

LB Plast Zber plastovych okien

PVCu okná z demontáží a rekonštrukcií môžete odovzdať zdarma na zberných miestach po celom Slovensku.

Pre viac informácií o zberných miestach a možnosti odovzdania starých plastových okien kontaktujte: +421 902 713 134

Search