LB Plast recyklacia plastov logo

ZBER STARÝCH PLASTOVÝCH OKIEN

LB Plast Zber plastovych okien

PVCu okná z demontáží a rekonštrukcií môžete odovzdať zdarma na zberných miestach po celom Slovensku.

Ak potrebujete k vašej stavbe pristaviť kontajner na staré okná kontaktujte: +421 902 713 134

Search