Zhodnocujeme plastový odpad

Dávame plastovým odpadom druhú šancu

Výrobcovia PVCu produktov – pravidelne vznikajúci odpad pri výrobe ako odrezky, chybné výrobky, odmietnuté a reklamované produkty, znečistené výrobky od vás odoberieme, zabezpečíme ich prevoz, recykláciu a dodáme vám vysokokvalitný recyklát na ďalšiu výrobu a spracovanie.

PVCu (UPVC) – nemäkčený polyvinylchlorid

Tvrdé PVCu a flexibilné PVCu produkty ako PVCu rúrky, chráničky a profily, PVCu z okenných profilov, odpady a nepodarky z výroby PVCu profilov transformujeme na opakovane použiteľný materiál vo forme PVCu drte, PVCu prachu a PVCu regranulátu.

Kolobeh PVCu materiálu

Obnova materiálov PVCu

Materiály určené na skládku pomáhame obnoviť a vrátiť ich do kolobehu využitia. Maximalizujeme tým možnosti, ktoré ľuďom a firmám môžu tieto materiály ponúknuť a zvyšujeme ekologickú efektívnosť PVCu materiálov a potenciálny príjem z ich obnovy.

Recyklácia materiálov PVCu

PVCu materiály určené na recykláciu prechádzajú viacerými recyklačnými procesmi tak, aby sa zvýšilo ich následné využitie vo výrobe. Dbáme na čistotu materiálov a rozlišujeme farebnosť.

Opakované použitie materiálov PVCu

Ponúkame kvalitné plne recyklované produkty vhodné na opätovné použitie vo výrobnom procese – recykláty PVCu drť, PVCu prach, PVCu regranulát.

Znižovanie nákladov na výrobu PVCu

PVCu recykláty sú kľúčové pre úspešné výrobné firmy, keďže sa jedná o znovuvyužitie nepotrebných zrecyklovaných produktov za nižšiu cenu vo veľmi vysokej kvalite recyklátu. Našim partnerom pomáhame redukovať náklady a umožňujeme im byť konkurencieschopnejší na trhu s výrobkami PVCu.

Firmy ako LB Plast s.r.o. dosiahli výrazný pokrok v úspešnosti recyklácie PVCu produktov od spotrebiteľov, tak ako aj z priemyselných odrezkov z procesu extrudovania. U výrobcov sú následne recykláty miešané s novým materiálom PVCu a extrudované do nových profilov.

Pokiaľ vaša firma investujete do dobrého a efektívneho plánu pre recykláciu plastov, tak okrem zníženia použitia primárnych zdrojov sa staváte atraktívnymi pre zákazníkov s environmentálnym povedomím.

 

Povolenia

Recyklácia PVC - LB Plast s.r.o., Brehy 459, 968 01 Nová Baňa - Copyright © 2014 - 2021 LBPlast s.r.o. All Rights Reserved. Designed By MarekR. Produced By umaa.

Search