Rúrky PRL a PRV

PRL: Rúrka z PVC s hrdlom pre ľahké mechanické zaťaženie, samozhášavá, nešíriaca plameň.

Univerzálna pevná ochranná rúrka pre uloženie na povrch a pod omietku. Tvarované hrdlo PVC plastovej rúrky nahrádza spojky. 

PRV: Rúrka z PVC s hrdlom pre stredné mechanické zaťaženie, samozhášavá, nešíriaca plameň.

Nárazuvzdorná univerzálna pevná ochranná rúrka pre uloženie na povrch, pod omietku, do dutých stien a betónových stropov, inštalácie strojov, do vibrovaného a ubíjaného betónu, na drevo a uloženie do zeme. Tvarované hrdlo PVC plastovej rúrky nahrádza spojky. 

Search