Káblové žľaby

Káblové žľaby sú určené na rýchle a estetické riešenie rozvodov elektrických inštalácií a telekomunikačných liniek. Lišty sú vhodné na montáž káblových trás na stenu alebo na strop. 

V súlade s STN 37001 môžu byť montované na vodivých a nevodivých, horľavých a nehorľavých materiáloch. Sú určené pre stredné mechanické zaťaženie. Žľaby sú vyrobené z tvrdeného PVC bielej farby. Inštalačný káblový žľab / lišta je určená pre ochranu káblov (elektrických, telefónných a iných rozvodov).

Lišta sa inštaluje jednoducho bez nutnosti použiť špecializované náradie, dá sa krátiť na požadovanú dĺžku a je odolná proti mechanickému nárazu. Káble sa do lišty vkladajú po odobratí krytu lišty a následne po vložení káblov sa lišta vráti do pôvodného stavu nasunutím. 

 

Search