Káblové žľaby

Káblové žľaby sú určené na rýchle a estetické riešenie rozvodov elektrických inštalácií a telekomunikačných liniek. Lišty sú vhodné na montáž káblových trás na stenu alebo na strop. 

V súlade s STN 37001 môžu byť montované na vodivých a nevodivých, horľavých a nehorľavých materiáloch. Sú určené pre stredné mechanické zaťaženie. Žľaby sú vyrobené z tvrdeného PVC bielej farby. Inštalačný káblový žľab / lišta je určená pre ochranu káblov (elektrických, telefónných a iných rozvodov).

Lišta sa inštaluje jednoducho bez nutnosti použiť špecializované náradie, dá sa krátiť na požadovanú dĺžku a je odolná proti mechanickému nárazu. Káble sa do lišty vkladajú po odobratí krytu lišty a následne po vložení káblov sa lišta vráti do pôvodného stavu nasunutím. 

 

Recyklácia PVC - LB Plast s.r.o., Brehy 459, 968 01 Nová Baňa - Copyright © 2014 - 2023 LB Plast s.r.o. All Rights Reserved. Designed By MarekR. Produced By umaa.

Search