O spoločnosti

LB Plast s.r.o. – výkup a recyklácia PVC odpadov

Patríme k najväčším slovenským firmám v oblasti výkupu odpadov tvrdeného PVC a ich následného spracovania na prvotriedny materiál: PVC drť alebo PVC regranulát.

Špecializujeme sa na manažment a recykláciu priemyselného tvrdeného PVC odpadu od roku 2009.

LB Plast s.r.o. je lídrom v spracovaní okenných PVC profilov, odrezkov z plastových okien a starých demontovaných plastových okien na prvotriednu drvinu, vhodnú na ďalšie spracovanie rôznych výrobkov.

LB Plast s.r.o. neustále investuje do najnovších a modernejších technológií spracovania PVC odpadu a realizuje vývoj vlastných technológií na spracovanie PVC prachu a PVC pilín.

Vykupujeme akékoľvek priemyselné odpady tvrdeného PVC a zabezpečujeme ich odvoz vlastnou zaškolenou prepravou.

Pre požiadavky zákazníka LB Plast s.r.o., ako doplnkovú službu zabezpečuje predaj PVC granulátov a regranulátov.

Okrem PVC drte je našim ďalším recyklovaným produktom PVC prach.

Vyrábame a predávame PVC podkladové okenné profily a extrudujeme výrobky podľa požiadaviek klienta.

Pre svoju podnikateľskú činnosť máme riadne získané súhlasy a povolenia spĺňajúce príslušné zákonné normy a normy Európskej únie.

 

For English speaking business representative of LB Plast Company do not hesitate to contact Mrs Magdaléna Drgoňová,

mob.: +421 902 713 134 email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. and for United Kingdom market Mr Marian Kristof, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Povolenia

LB Plast s.r.o. vykonáva svoju podnikateľskú činnosť podľa príslušných zákonných noriem a predpisov.

Od 8. 8. 2019 sme rozšírili zoznam vykonávaných činností podľa prílohy 1 a 2 zákona o odpadoch o činnosť:

R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov). Táto zmena nastáva rozšírením technológie spracovania odpadu, nakoľko spoločnosť LB Plast, s.r.o. Brehy dokáže svojími technológiami spracovávať odpad formou materiálového zhodnocovania až do podoby suroviny - recyklátu.

Výstupom z procesu zhodnocovania odpadov činnosťou R3 bude výrobok "Drvina (recyklát) plastová, vo forme jemného prachu", ktorá je podľa CERTIFIKÁTU č. 0016/VUSAPL/2019 zo dňa 29. mája 2019, vydaného spoločnosťou Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok (VÚSAPL), a.s. Nitra akreditovaný certifikačný orgán v súlade s platnými STN 15270 - Plasty, Návod na recykláciu a zhodnocovanie plastov STN 15246 - Recyklované plasty, Charakterizácia recyklátov z plastu.

Od 28. 6. 2018 sme držiteľmi SÚHLASU od Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch pre prevádzkovateľa zariadenia.

07 02 13 odpadový plast

15 01 02 plastové obaly

Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 31. 05. 2021.

R12 - úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

R13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

Súhlas 07 02 13 a 15 01 02,

Od 31. 8. 2018 sme držiteľmi rozhodnutia, ktorým sa dopĺňa SÚHLAS z 29. 6. 2018 o:

19 12 04 plasty a guma

Súhlas 19 12 04

Súhlas R12 a R13

Podľa dopytu klientov na recykláciu materiálov, ktoré si vyžadujú ďalšie povolenia sme ochotní flexibilne reagovať a požiadať príslušné orgány štátnej správy o tieto súhlasy.

Pre bližšie informácie kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie.

Montážnici a montážne firmy – máte pravidelne staré použité PVCu okná a dvere z domácich a komerčných rekonštrukcií na vyhodenie? Správajte sa ekologicky a ekonomicky. Neplaťte obrovské poplatky za odber na skládkach. Doneste ich k nám a my ich od vás zdarma odoberieme na viac než dvadsiatich zberných miestach po celom Slovensku. Pre väčšie projekty zabezpečíme aj zberný kontajner. Volajte: +421 910 77 21 33

Recyklácia PVC - LB Plast s.r.o., Brehy 459, 968 01 Nová Baňa - Copyright © 2014 - 2020 LBPlast s.r.o. All Rights Reserved. Designed By MarekR. Produced By umaa.

Search