Poskytovanie služieb na recyklačných technológiách

Investície do technológií sú nevyhnutnou podmienkou pre vznik a fungovanie úspešnej firmy ako LB Plast s.r.o.

Vďaka našim technológiám vieme zabezpečiť, aby recyklovaný materiál bol dokonale zbavený prachu, tesnení, magnetických a nemagnetických kovov a rôznych nežiadúcich častíc a vhodný pre okamžité použitie do výroby. 

Klientom na našich technológiách poskytujeme tieto služby:

  •  drvenie tvrdeného PVC a iných plastov na základe požiadavky
  •  optickú separáciu nežiadúcich farebných častí od bielej drviny
  •  separáciu plastu od gumy a magnetických a nemagnetických kovov
  •  drvenie plastov (HDPE, LDPE, PVC, PC a atď...) na prach zrnitosti menšej ako 2 mm
  •  triedenie a separáciu

V súčasnosti disponujeme týmito technologickými zariadeniami:

SEA, výrobca CIMBRIA - optický separátor -  pri tomto type zariadenia vieme odberateľom poskytnúť vyseparovanie všetkých nežiadúcich farebných častí od bielej drviny. Cieľom používania SEA je oddelenie farebných častí hmoty od bielej. Je nutné, aby povrch separovanej hmoty bol odprašnený a sfarbenie hmoty snímateľné.

HAMOS EKS, výrobca HAMOS - elektrostatický separátor - funguje na princípe elektrického náboja, resp. kladne a záporne nabitých častí hmoty.

ZERMA PM 500 - Pulverizér - Typ zariadenia pulverizér, resp. drvič zabezpečuje podrvenie hmoty na prach. Zrnitosť drviny sa po mletí zmení na zrnitosť menšiu ako 2 mm.

ZERMA  GSE 37 KW

NEUE HERBOLD –pulverizér

Vibračné sito ALLGAIER

Drvič plastov DP 18,5-350/430

Drvič plastov DP 11-240/350

Recyklácia PVC - LB Plast s.r.o., Brehy 459, 968 01 Nová Baňa - Copyright © 2014 - 2023 LB Plast s.r.o. All Rights Reserved. Designed By MarekR. Produced By umaa.

Search