Výkup a odvoz PVCu odpadu

LB Plast s.r.o. podniká v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom so zameraním na recykláciu PVCu odpadu.

Zber a odvoz priemyselných a stavebných odpadov tvrdeného PVCu uskutočňujme našou zaškolenou dopravou vo vlastných big bagoch a kovových klietkach, ktoré boli navrhnuté na základe dlhodobých skúseností s prácou s PVCu odpadom.

Zákazníkom bezplatne poskytujeme zapožičanie big bagov a kovových klietok na zber a odvoz PVCu odpadu. V prípade požiadavky je možné big bagy alebo kovové klietky odkúpiť.

V rámci manažmentu a recyklácie odpadu PVCu poskytujeme priemyselným a stavebným podnikom tieto služby:

 • výkup a odvoz PVCu odrezkov z okenných a podkladových profilov
   
 • odvoz PVCu piliny
   
 • zber a odvoz starých demontovaných plastových okien
   
 • výkup a odvoz priemyselných odpadov PVCu z výrobného procesu
    

 

Ako jeden z mála európskych spracovateľov odpadov tvrdeného PVCu spracúvame odpadovú PVCu pilinu na nami špeciálne vyvinutej výrobnej linke. Výrobcovia plastových okien tak už nemusia vynášať tento druh odpadu na skládky, čím výrazne šetríme životné prostredie.

Aký je rozdiel medzi PVCu a PVC?

PVC (polyvinylchlorid) je silný a ľahký materiál všeobecne využívaný v stavebníctve. PVC sa zjemňuje a zflexibilňuje pridávaním zmäkčovadiel vo výrobnom procese. Pokiaľ nie sú pridané zmäkčovadlá jedná sa o PVCu (nemäkčený polyvinylchlorid), ktorý je stabilnejšou a pevnejšou substanciou využívanou pri výrobe profilov plastových okien a dverí.

Ktorý materiál je lepší? PVCu alebo PVC?

Obidva materiály majú svoje výhody pri relevantnom použití. PVCu je stabilnejšie a pevnejšie, lepšie využiteľné pri výrobe profilov plastových okien a dverí, zatiaľ čo PVC je jemnejšie a flexibilnejšie a využíva sa viac vo výrobe rúrok a ďalších stavebných komponentov.

 

Recyklácia PVC - LB Plast s.r.o., Brehy 459, 968 01 Nová Baňa - Copyright © 2014 - 2023 LB Plast s.r.o. All Rights Reserved. Designed By MarekR. Produced By umaa.

Search