Zber starých plastových okien

LB Plast s.r.o. - uzoľ pre recykláciu starých plastových PVCu okien

LB Plast s.r.o. je tím odborníkov na recykláciu všetkých produktov z materiálu PVCu. Recyklujeme a zhodnocujeme plastový odpad vo veľkom priemyselnom meradle ako priemyselný odpad vznikajúci pri výrobe, ktorý nemá potenciál pre ďalšie použitie, ale takisto vykupujeme staré plastové okná z bežných domácich rekonštrukcií. LB Plast s.r.o. je celoslovenský „uzoľ“ (PVCu hub) pre recykláciu starých plastových okien.

PVCu (UPVC) – nemäkčený polyvinylchlorid

Tvrdé PVCu a flexibilné PVCu produkty ako PVCu rúrky, chráničky a profily, PVCu z okenných profilov, odpady a nepodarky z výroby PVCu profilov transformujeme na opakovane použiteľný materiál vo forme PVCu drte, PVCu prachu a PVCu regranulátu.

Kolobeh PVCu materiálu

Obnova materiálov PVCu

Materiály určené na skládku pomáhame obnoviť a vrátiť ich do kolobehu využitia. Maximalizujeme tým možnosti, ktoré ľuďom a firmám môžu tieto materiály ponúknuť a zvyšujeme ekologickú efektívnosť PVCu materiálov a potenciálny príjem z ich obnovy.

Recyklácia materiálov PVCu

PVCu materiály určené na recykláciu prechádzajú viacerými recyklačnými procesmi tak, aby sa zvýšilo ich následné využitie vo výrobe. Dbáme na čistotu materiálov a rozlišujeme farebnosť.

Opakované použitie materiálov PVCu

Ponúkame kvalitné plne recyklované produkty vhodné na opätovné použitie vo výrobnom procese – recykláty PVCu drť, PVCu prach, PVCu regranulát.

Znižovanie nákladov na výrobu PVCu

PVCu recykláty sú kľúčové pre úspešné výrobné firmy, keďže sa jedná o znovuvyužitie nepotrebných zrecyklovaných produktov za nižšiu cenu vo veľmi vysokej kvalite recyklátu. Našim partnerom pomáhame redukovať náklady a umožňujeme im byť konkurencieschopnejší na trhu s výrobkami PVCu.

 

PVCu vhodné na recykláciu (staré plastové okná a odrezky)

Montážnici a montážne firmy – máte pravidelne staré použité PVCu okná a dvere z domácich a komerčných rekonštrukcií na vyhodenie? Správajte sa ekologicky a ekonomicky. Neplaťte obrovské poplatky za odber na skládkach. Doneste ich k nám a my ich od vás zdarma odoberieme na viac než dvadsiatich zberných miestach po celom Slovensku. Pre väčšie projekty zabezpečíme aj zberný kontajner. Volajte: +421 910 77 21 33

 

 

Máme kapacity a vybudované logistické zázemie pre zber starých plastových PVCu okien po celom Slovensku. Žiadne plastové okno nesmie skončiť na skládke, ale dajte mu šancu na ďalšie spracovanie na použiteľný recyklát.

Výrobcovia PVCu produktov – pravidelne vznikajúci odpad pri výrobe ako odrezky, chybné výrobky, odmietnuté a reklamované produkty, znečistené výrobky od vás odoberieme, zabezpečíme ich prevoz, recykláciu a dodáme vám vysokokvalitný recyklát na ďalšiu výrobu a spracovanie.

LB Plast s.r.o. má kapacity na spracovanie stoviek ton starých plastových PVCu okien, dverí a odrezkov PVCu mesačne. Pokiaľ nepotrebný PVCu materiál (staré plastové okná, odrezky) donesite k nám na centrálu, tak ho vieme od vás odkúpiť za aktuálne výkupné ceny. 

Zabezpečujeme odber a zvoz starých plastových okien v akejkoľvek kvalite a množstve po celom Slovensku. Poskytujeme certifikát, že váš odpad bol plne zrecyklovaný.

Nezapĺňajte skládky odpadu, neznečisťujte životné prostredie a nepľaťte za skládku, keď môžete na odovzdaní starých plastových okien a dverí získať financie a dať plastom šancu na recykláciu.

Žiadne množstvo starých okien a dverí nie je tak malé, aby sa nedalo zrecyklovať!

Prečo recyklovať PVCu staré plastové okná

Staré rámy z plastových okien a dverí môžu byť recyklované až 18krát. Na priemernom dome sa predpokladá výmena plastových okien každých 15-20 rokov. To je životnosť okolo 300-360 rokov. Z tohto dôvodu je recyklácia PVCu materiálov dôležitá a nutná.

V LB Plast s.r.o. sme vytvorili systém zberu PVCu odpadu a znižujeme objem plastov, ktoré smerujú každoročne na skládky. Zberáme a vykupujeme PVCu odpad z plastových okien a dverí od montážnych firiem a ponúkame im pristavenie nášho kontajnera k stavenisku. Takýmto spôsobom firmám a investorom stavieb ušetríme tisícky eur za skládkovanie a ponúkame im možnosť aspoň čiastočne vrátiť náklady za demontáž a transport.

Firmy ako LB Plast s.r.o. dosiahli výrazný pokrok v úspešnosti recyklácie PVCu produktov od spotrebiteľov, tak ako aj z priemyselných odrezkov z procesu extrudovania. U výrobcov sú následne recykláty miešané s novým materiálom PVCu a extrudované do nových profilov.

Samozrejme odvezenie PVCu profilov zo starých plastových okien a dverí do výkupu šetrí peniaze, ale takisto znižuje zaťaženie životného prostredia a ochranu prírodných zdrojov.

Pokiaľ vaša firma investujete do dobrého a efektívneho plánu pre recykláciu plastov, tak okrem zníženia použitia primárnych zdrojov sa staváte atraktívnymi pre zákazníkov s environmentálnym povedomým.

Aký je rozdiel medzi PVCu a PVC?

PVC (polyvinylchlorid) je silný a ľahký materiál všeobecne využívaný v stavebníctve. PVC sa zjemňuje a zflexibilňuje pridávaním zmäkčovadiel vo výrobnom procese. Pokiaľ nie sú pridané zmäkčovadlá jedná sa o PVCu (nemäkčený polyvinylchlorid), ktorý je stabilnejšou a pevnejšou substanciou využívanou pri výrobe profilov plastových okien a dverí.

Ktorý materiál je lepší? PVCu alebo PVC?

Obidva materiály majú svoje výhody pri relevantnom použití. PVCu je stabilnejšie a pevnejšie, lepšie využiteľné pri výrobe profilov plastových okien a dverí, zatiaľ čo PVC je jemnejšie a flexibilnejšie a využíva sa viac vo výrobe rúrok a ďalších stavebných komponentoch.

Recyklácia PVC - LB Plast s.r.o., Brehy 459, 968 01 Nová Baňa - Copyright © 2014 - 2020 LBPlast s.r.o. All Rights Reserved. Designed By MarekR. Produced By umaa.

Search