Výkup a odvoz PVC odpadu

LB Plast s.r.o. podniká v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom so zameraním na recykláciu PVC odpadu.

Zber a odvoz priemyselných a stavebných odpadov tvrdeného PVC uskutočňujme vlastnou zaškolenou dopravou vo vlastných big bagoch a kovových klietkach, ktoré boli navrhnuté na základe dlhodobých skúseností s prácou s PVC odpadom.

Zákazníkom bezplatne poskytujeme zapožičanie big bagov a kovových klietok na zber a odvoz PVC odpadu. V prípade požiadavky je možné big bagy alebo kovové klietky odkúpiť.

V rámci manažmentu a recyklácie odpadu PVC poskytujeme priemyselným a stavebným podnikom tieto služby:

 • výkup a odvoz PVC odrezkov z okenných a podkladových profilov
   
 • odvoz PVC piliny
   
 • výkup a odvoz starých demontovaných plastových okien
   
 • výkup a odvoz priemyselných odpadov PVC z výrobného procesu
    

 

Ako jeden z mála európskych spracovateľov odpadov tvrdeného PVC spracúvame odpadovú PVC pilinu na nami špeciálne vyvinutej výrobnej linke. Výrobcovia plastových okien tak už nemusia vynášať tento druh odpadu na skládky, čím výrazne šetríme životné prostredie.

Recyklácia PVC - LB Plast s.r.o., Brehy 459, 968 01 Nová Baňa - Copyright © 2017 LBPlast s.r.o. All Rights Reserved. Designed By MarekR. Provided By umaa.

Search